Μάθημα Β 3.1- Εγγεγραμμένες γωνίες

Ανοίξτε το ψηφιακό αρχείο geogebra και το φύλλο εργασίας και με τη βοήθεια του μάθετε για τις εγγεγραμμένες γωνίες σε κύκλο.

Εγγεγραμμένες-γωνίες-φύλλο-εργασίας

Μπείτε στο ψηφιακό βιβλίο και θυμηθείτε τη θεωρία στο μάθημα εγγεγραμμένες γωνίες. Εγγεγραμμένες γωνίες -ψηφιακό βιβλίο

Στη συνέχεια παίξτε και εμπεδώστε την έννοια της εγγεγραμμένης και της επίκεντρης γωνίας σε κύκλο.

 Εγγεγραμμένες-Επίκεντρες γωνίες- παιχνίδι, δείτε τα σχήματα και τοποθετήστε το όνομα της κάθε γωνίας στο κατάλληλο είδος. Ποιες από τις γωνίες είναι εγγεγραμμένες, ποιες επίκεντρες και ποιες δεν είναι ούτε επίκεντρες, ούτε εγγεγραμμένες.

Βρίσκω την εγγεγραμμένη γωνία-παιχνίδι, σκάστε τα μπαλόνια ώστε τα κουτιά να πέσουν και να φορτωθούν στην σωστή καρότσα του τρένου.

Επιλέξτε τη σωστή απάντηση, σε κάθε μία από τις παρακάτω ερωτήσεις, με βάση το σχήμα.Σε κάθε ερώτηση θα πατάτε πάνω στο σχήμα που βρίσκεται πάνω αριστερά, για να βλέπετε τη γωνία που ζητάει και να την υπολογίσετε.

Views: 236

Σχετικά με despkavoura

Μόνιμη εκπαιδευτικός- μαθηματικός στην Δ.Δ.Ε.Χίου
Δημοσιεύθηκε στην Κεφάλαιο 3ο -Μέτρηση Κυκλου. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.