Αρχείο κατηγορίας Κεφάλαιο 3ο-Συστήματα Γραμμικών Εξισώσεων

Α 3.1 Η έννοια της γραμμικής εξίσωσης

Πατήστε εδώ και διαβάστε το αντίστοιχο μάθημα από το ψηφιακό βιβλίο. Πατήστε στην παρακάτω εικόνα και συμπληρώστε τα σημεία τομής της κάθε ευθείας με τους άξονες. Πατήστε στην παρακάτω εικόνα, βάλτε τα σωστά σημεία και σχεδιάστε την ευθεία. Επισκέψεις: 20

Δημοσιεύθηκε στη Κεφάλαιο 3ο-Συστήματα Γραμμικών Εξισώσεων | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Α 3.1 Η έννοια της γραμμικής εξίσωσης

A 3.2 Η έννοια του γραμμικού συστήματος και η γραφική επίλυσή του

Πατήστε στην εικόνα και μάθετε την έννοια του γραμμικού συστήματος, από το αντίστοιχο μάθημα στο ψηφιακό βιβλίο. Πατήστε στην εικόνα, σχεδιάστε ψηφιακά τις ευθείες και λύστε το σύστημα. Επισκέψεις: 27

Δημοσιεύθηκε στη Κεφάλαιο 3ο-Συστήματα Γραμμικών Εξισώσεων | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο A 3.2 Η έννοια του γραμμικού συστήματος και η γραφική επίλυσή του