Αρχείο κατηγορίας Κεφάλαιο 2ο- Πραγματικοί αριθμοί

Α 2.1.Τετραγωνική ρίζα θετικού αριθμού

Διαβάστε το αντίστοιχο μάθημα από το ψηφιακό βιβλίο. Μάθετε τον ορισμό της τετραγωνικής ρίζας με τη βοήθεια του ψηφιακού αρχείου geogebra Σκάστε τα μπαλόνια, ώστε τα κουτιά να πέσουν και να φορτωθούν στην σωστή καρότσα του τρένου. Επισκέψεις: 47

Δημοσιεύθηκε στη Κεφάλαιο 2ο- Πραγματικοί αριθμοί | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Α 2.1.Τετραγωνική ρίζα θετικού αριθμού

Α 2.2. Άρρητοι αριθμοί-Πραγματικοί αριθμοί

Διαβάστε το αντίστοιχο μάθημα από το ψηφιακό βιβλίο Επισκέψεις: 28

Δημοσιεύθηκε στη Κεφάλαιο 2ο- Πραγματικοί αριθμοί | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Α 2.2. Άρρητοι αριθμοί-Πραγματικοί αριθμοί