Α.1.2. Πρόσθεση, αφαίρεση και πολλαπλασιασμός φυσικών αριθμών

Διαβάστε το αντίστοιχο μάθημα από το ψηφιακό βιβλίο.

ΦΥΛΛΟ-ΕΡΓΑΣΙΑΣ.-ΠΡΟΣΘΕΣΗ-ΑΦΑΙΡΕΣΗ

ΦΥΛΛΟ-ΕΡΓΑΣΙΑΣ-πολλαπλασιασμός

Πειραματιστείτε στην επιμεριστική ιδιότητα με τη βοήθεια ψηφιακών αρχείων στο φωτόδεντρο.

Επιμεριστική του πολλαπλασιασμού ως προς την πρόσθεση / αφαίρεση

Συμπληρώστε τους κατάλληλους αριθμούς στα κενά πλαίσια και πατήστε “Finish” για να ελέγξετε τις απαντήσεις σας.

Συμπληρώστε το παρακάτω σταυρόλεξο με έννοιες από την πρόσθεση, την αφαίρεση και τον πολλαπλασιασμό φυσικών αριθμών.

πατήστε στην εικόνα για να κάνετε το σταυρόλεξο ψηφιακά

Πατήστε εδώ για να εκτυπώσετε το σταυρόλεξο.

Επισκέψεις: 57

Σχετικά με despkavoura

Μόνιμη εκπαιδευτικός- μαθηματικός στην Δ.Δ.Ε.Χίου
Δημοσιεύθηκε στην Κεφάλαιο 1ο-Φυσικοί αριθμοί. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.