Β 2.1Εφαπτομένη οξείας γωνίας – 2.2Ημίτονο και συνημίτονο οξείας γωνίας

Θυμηθείτε την έννοια της εφαπτομένης από το αντίστοιχο μάθημα στο ψηφιακό βιβλίο.

Θυμηθείτε τις έννοιες του ημιτόνου και του συνημιτόνου από το αντίστοιχο μάθημα στο ψηφιακό βιβλίο.

Πατήστε στην εικόνα και εξασκηθείτε στους τριγωνομετρικούς αριθμούς οξείας γωνίας ορθογωνίου τριγώνου.

Ποιον τριγωνομετρικό αριθμό χρειάζεσαι σε κάθε περίπτωση για να βρεις την πλευρά x;

Επισκέψεις: 1092

Σχετικά με despkavoura

Μόνιμη εκπαιδευτικός- μαθηματικός στην Δ.Δ.Ε.Χίου
Δημοσιεύθηκε στην Κεφάλαιο 2ο-Τριγωνομετρία. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.