Απόλυτη τιμή ρητού - Αντίθετοι ρητοί - Σύγκριση ρητών- Συμπλήρωση κενών

Δημιουργός: Κάβουρα Δέσποινα

Να συμπληρώσεις με την κατάλληλη λέξη τα κενά, ώστε να προκύψουν αληθείς προτάσεις.
Στη συνέχεια πάτησε το κουμπί " Έλεγχος" για να ελέγξεις τις απαντήσεις σου.
Η απόσταση του σημείου, με το οποίο αναπαριστάνεται ένας ρητός αριθμός, από την αρχή του άξονα λέγεται του αριθμού και είναι πάντα αριθμός.
ονομάζονται δύο αριθμοί που είναι ετερόσημοι και έχουν την ίδια απόλυτη τιμή.
Αν ένας αριθμός α είναι θετικός ο αντίθετος του είναι .
H απόλυτη τιμή ενός αριθμού είναι ο ίδιος ο αριθμός .
H απόλυτη τιμή ενός αριθμού είναι ο αντίθετός του
H απόλυτη τιμή του μηδενός είναι το .
Το μηδέν είναι από κάθε θετικό αριθμό και από κάθε αρνητικό αριθμό
Από δύο θετικούς ρητούς μεγαλύτερος είναι εκείνος που έχει την απόλυτη τιμή.
Από δύο αρνητικούς ρητούς μεγαλύτερος είναι εκείνος που έχει την απόλυτη τιμή.