Απόλυτη τιμή σύγκριση Σ-Λ

Δημιουργός: Κάβουρα Δέσποινα-μαθηματικός

Επέλεξε αν είναι Σωστή ή Λάθος κάθε μία από τις παρακάτω σχέσεις.