Διάταξη ρητών

Δημιουργός: Κάβουρα Δέσποινα- μαθηματικός

Να συμπληρώσεις με το κατάλληλο σύμβολο: <, > ή = τα κενά, ώστε να προκύψουν αληθείς σχέσεις. Στη συνέχεια πάτησε το κουμπί " Έλεγχος" για να ελέγξεις τις απαντήσεις σου.

-5 -2

-6 4

0 -9

0 16

-19 -21

+12 21

-34 +34

Ι-3Ι Ι3Ι

-9 -(-9)

-13 - Ι-15Ι


-(-23) -23


Ι-34Ι Ι +23Ι


-Ι-7Ι - (+7)


-(-56) 56


-Ι+42Ι Ι - 24Ι