Πολλαπλασιασμός κλασμάτων

Δημιουργός: Κάβουρα Δέσποινα-μαθηματικός

Σύρε και αντιστοιχίσε σε κάθε παράσταση της στήλης αριστερά, το αντίστροφο του αποτέλεσμα της από τη στήλη δεξιά.
Μόλις τελειώσεις πάτα "'Ελεγχος".
\(\frac{\textbf{2}}{\textbf{3}} ∙ \frac{\textbf{5}}{\textbf{4}}\)
\(3 ∙ \frac{\textbf{2}}{\textbf{7}} \)
\(\frac{\textbf{1}}{\textbf{6}} ∙ 6\)
\(\frac{\textbf{1}}{\textbf{3}} ∙ \frac{\textbf{1}}{\textbf{5}}\)
\(3\frac{\textbf{1}}{\textbf{5}} ∙ 2\frac{\textbf{1}}{\textbf{2}}\)
\(2\frac{\textbf{1}}{\textbf{3}} ∙ 3\frac{\textbf{6}}{\textbf{7}}\)
\(\frac{\textbf{6}}{\textbf{5}}\)
\(\frac{\textbf{7}}{\textbf{6}}\)
1
15
\(\frac{\textbf{1}}{\textbf{8}}\)
\(\frac{\textbf{1}}{\textbf{9}}\)
\(\frac{\textbf{80}}{\textbf{10}}\)
\(\frac{\textbf{10}}{\textbf{12}}\)