Πολλαπλασιασμός - πρόσθεση-αφαίρεση κλασμάτων

Δημιουργός: Κάβουρα Δέσποινα-μαθηματικός

Σύρε και αντιστοιχίσε σε κάθε παράσταση της στήλης αριστερά, το αποτέλεσμα της από τη στήλη δεξιά.
Μόλις τελειώσεις πάτησε "'Ελεγχος".
\(3\frac{\textbf{2}}{\textbf{5}}- \frac{\textbf{14}}{\textbf{5}}\)∙\( \frac{\textbf{1}}{\textbf{2}}\)
\(\frac{\textbf{4}}{\textbf{5}}\)∙\( \frac{\textbf{3}}{\textbf{2}} -3\) ∙\( \frac{\textbf{3}}{\textbf{10}} \)
\(\frac{\textbf{3}}{\textbf{4}} - \frac{\textbf{1}}{\textbf{4}} \)∙\( \frac{\textbf{2}}{\textbf{3}} \)
\((\frac{\textbf{3}}{\textbf{7}} +\frac{\textbf{2}}{\textbf{7}} )\) ∙\( \frac{\textbf{7}}{\textbf{15}}\)
\(\frac{\textbf{4}}{\textbf{3}}\) ∙\(\frac{\textbf{7}}{\textbf{4}} - \frac{\textbf{5}}{\textbf{4}}\)
\((1\frac{\textbf{1}}{\textbf{3}} -\frac{\textbf{2}}{\textbf{3}} )\) ∙\(1 \frac{\textbf{1}}{\textbf{8}}\)
2
\(\frac{\textbf{3}}{\textbf{10}}\)
\( \frac{\textbf{7}}{\textbf{12}} \)
\(\frac{\textbf{1}}{\textbf{3}}\)
\(1\frac{\textbf{1}}{\textbf{12}}\)
\(\frac{\textbf{3}}{\textbf{4}}\)
\(\frac{\textbf{4}}{\textbf{12}}\)
\(\frac{\textbf{1}}{\textbf{2}}\)