Έννοιες ρητών- Άθροισμα- Διαφορά

Δημιουργός:Κάβουρα Δέσποινα- μαθηματικός

Συμπληρώστε το σταυρόλεξο.Πατήστε το κάθε νούμερο για να δείτε την ερώτηση που ζητάει.
Συμπληρώστε τη λέξη με κεφαλαία και πατήστε στο κουμπί "Εισαγωγή απάντησης", για να εισάγετε την απάντησης σας.
              1        
                    
 2     3          4          
                    
   5                   
                    
            6      7      
8                      
                    
 9                     
                   10   
              11        
  12                    
           13           
  14         15             
                    
                    
 16              17