ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΡΗΤΩΝ-quiz-συμπλήρωση κενών

Δημιουργός: Κάβουρα Δέσποινα-μαθηματικός

Συμπλήρωσε το σωστό αποτέλεσμα σε κάθε μία από τις παρακάτω παραστάσεις
(+7)+(-8)+(-2)=


(+6)+(-4)+(+5)+(-6)=


(+9)+(-7)+(-4)+(-3)=


(-5)+(-7)+(-8)+(-20)=


(-21)+(+9)+(+21)+(-9)=


(-15)+(+18)+(+15)+(-13)=


(+17)+(-9)+(-8)+(+8)+(-9)=