Α 1.1. Η έννοια της μεταβλητής - Αλγεβρικές παραστάσεις

Δημιουργός :Κάβουρα Δέσποινα-μαθηματικός

Σύρε καθένα από τα αποτελέσματα που υπάρχουν στην δεξιά στήλη και ταίριαξε το με την σωστή παράσταση.