Παραγοντοποίηση-συνδυασμός περιπτώσεων

Άσκηση αντιστοίχισης
Δημιουργός:Κάβουρα Δέσποινα-μαθηματικός

Παραγοντοποίησε τα πολυώνυμα που βρίσκονται αριστερά.
Στη συνέχεια σύρε τις παραστάσεις που βρίσκονται δεξιά, δίπλα στις αντίστοιχες αριστερά.
Μόλις τελειώσεις πάτησε "'Ελεγχος".

\(5α^2βx^2 + 2αβ^2x^2 - 20α^2βy^2 – 8αβ^2y^2\)
\(12α^3β-60α^2β^2+75αβ^3\)
\(3x^2-6xy+3y^2-12\)
\(y(x^2-9x+28)(x-3)-y(x^2-9)\)
\(25α^2+20αβ+4β^2-9β^2α^2\)
\((x+3y)^2(x-3)-4x^3+12x^2\)
αβ(5α+2β)(x-2y)(x+2y)
3αβ\((2α-5β)^2\)
3(x-y-2)(x-y+2)
\(y(x-3)(x-5)^2\)
(5α+2β-3αβ)(5α+2β+3αβ)
3(x-3)(3y-x)(x+y)