Πολλαπλασιασμός πολυωνύμων

Δημιουργός: Κάβουρα Δέσποινα-μαθηματικός

Σύρε και αντιστοιχίσε σε κάθε παράσταση της στήλης αριστερά, το αποτέλεσμα της από τη στήλη δεξιά.
Μόλις τελειώσεις πάτα "'Ελεγχος".
\(3x^2y(2x-y)\)
\(xy(6xy-x^2y)\)
\((2x-y)(y+2x)\)
\((xy-2)(xy+2)\)
\((2x-y)(2x-y)\)
\(6x^3y-3x^2y^2\)
\(6x^2y^2-x^3y^2\)
\(4x^2-y^2\)
\(x^2y^2-4\)
\(4x^2-4xy+y^2\)
\(4x^2+y^2\)
\(6x^2y-x^3y\)