Πολλαπλασιασμός πολυωνύμων-άσκηση συμπλήρωση κενών

Άσκηση συμπλήρωσης κενών

Γράψε τις απαντήσεις σου στα κενά. Μόλις εισάγεις όλες τις απαντήσεις σου, κάνε κλικ στο κουμπί "Έλεγχος".

ΑΣΚΗΣΗ 1
Αν Α(x)= \((x^2 - 3x)(x^2 + 2x - 3) - x^2(x^2 - 9) \)

και Β(x) =\( αx^3 + βx^2 + yx + δ\),
να βρείτε τις τιμές των α, β, γ, δ, ώστε τα πολυώνυμα Α(x) και Β(x) να είναι ίσα.
Συπληρώστε τα κενά:
α=
β=
γ=
δ=


ΑΣΚΗΣΗ 2
Να κάνετε τις πράξεις και να συμπηρώσετε στο κενό το σωστό αποτέλεσμα

\( (x^2 - x +2)(x^2 + 3x + 2) - x^3(x +2)-x(x+4) -4\) =