Πολυώνυμα

Δημιουργός: Κάβουρα Δέσποινα-μαθηματικός

Κάνε κλικ σε έναν αριθμό στο σταυρόλεξο. Στο πλαίσιο που θα εμφανιστεί γράψε την απάντηση με κεφαλαία κι έπειτα πάτα "Εισαγωγή". Μόλις τελειώσεις πάτα "Έλεγχος".
1     2      3    
         
     4      
         
5           
         
     6      
         
7