Σημεία τομής με άξονες

Δημιουργός:Κάβουρα Δέσποινα-μαθηματικός

Γράψε τις απαντήσεις σου στα κενά. Μόλις εισάγεις όλες τις απαντήσεις σου, κάνε κλικ στο κουμπί "Έλεγχος".

H ευθεία 2y-3x=6 τέμνει
τον άξονα x'x στο σημείο (,) και τον άξονα y' y στο σημείο (,)

H ευθεία -2x-5y=10 τέμνει
τον άξονα x'x στο σημείο (,) και τον άξονα y' y στο σημείο (,)

H ευθεία 2x-6y= -12 τέμνει
τον άξονα x'x στο σημείο (,) και τον άξονα y' y στο σημείο (,)

H ευθεία -4y+5x=20 τέμνει
τον άξονα x'x στο σημείο (,) και τον άξονα y' y στο σημείο (,)


H ευθεία 9y-2x=-18 τέμνει
τον άξονα x'x στο σημείο (,) και τον άξονα y' y στο σημείο (,)