Β.1.8. Παραπληρωματικές και Συμπληρωματικές γωνίες – Κατακορυφήν γωνίες

Μάθετε τις παραπληρωματικές, συμπληρωματικές και κατακορυφήν γωνίες από το αντίστοιχο μάθημα στο ψηφιακό βιβλίο

Μάθετε τις έννοιες των παραπληρωματικών, των συμπληρωματικών και των κατακορυφήν γωνιών, με τη βοήθεια του παρακάτω αρχείου geogebra.

Βρίσκω την παραπληρωματική, ή τη συμπληρωματική γωνία-παιχνίδι.

Σκάστε τα μπαλόνια ώστε τα κουτιά να πέσουν και να φορτωθούν στην σωστή καρότσα του τρένου.

Επισκέψεις: 32

Σχετικά με despkavoura

Μόνιμη εκπαιδευτικός- μαθηματικός στην Δ.Δ.Ε.Χίου
Δημοσιεύθηκε στην Κεφάλαιο 1ο-Βασικές γεωμετρικές έννοιες. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.