Β.3.2. Άθροισμα γωνιών τριγώνου – Ιδιότητες ισοσκελούς τριγώνου

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε το αντίστοιχο μάθημα από το ψηφιακό βιβλίο.

Πειραματιστείτε και ανακαλύψτε το άθροισμα των γωνιών ενός τριγώνου.

Πατήστε στην εικόνα και εξασκηθείτε στο άθροισμα γωνιών ενός τριγώνου.

Στο παρακάτω σχήμα οι ευθείες ε1 και ε2 είναι παράλληλες (ε1//ε2) και τέμνονται από τις ευθείες δ1 και δ2. Αν η γωνιά ω=35 μοίρες και η γωνία φ=55 μοίρες, να υπολογίσετε όλες τις σημειωμένες γωνίες κ, λ, μ, ν και θ του σχήματος, αιτιολογώντας την απάντηση σας.

Επισκέψεις: 67

Σχετικά με despkavoura

Μόνιμη εκπαιδευτικός- μαθηματικός στην Δ.Δ.Ε.Χίου
Δημοσιεύθηκε στην Κεφάλαιο 3ο- Τρίγωνα Παραλληλόγραμμα Τραπέζια. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.