Α 2.5 Ανισότητες – Ανισώσεις με έναν άγνωστο

Διαβάστε το αντίστοιχο μάθημα από το ψηφιακό βιβλίο

ψηφιακό βιβλίο

Πειραματιστείτε με το παρακάτω αρχείο, ώστε να λύσετε το πρόβλημα:

«Μια εταιρεία κινητής τηλεφωνίας «Parlanet» προτείνει στους πελάτες της δύο «πακέτα» συνδρομής:

1ο: πάγιο 7,50 € το μήνα και χρέωση 0,254 € το λεπτό.

2ο: πάγιο 15 € το μήνα και χρέωση 0,204 € το λεπτό. Από πόσο χρόνο ομιλίας και πάνω συμφέρει το 2ο πακέτο;»

Στη συνέχεια ακολουθώντας τις οδηγίες από το επόμενο αρχείο, λύστε αλγεβρικά το πρόβλημα.

Ακολουθήστε τις παραπάνω οδηγίες και λύσετε το παρακάτω πρόβλημα:

«Το εισιτήριο εισόδου σε ένα χιονοδρομικό κέντρο στοιχίζει 7€ και περιλαμβάνει
την ενοικίαση του εξοπλισμού. Αν ο επισκέπτης χρησιμοποιήσει δικό του
εξοπλισμό, τότε το εισιτήριο εισόδου είναι 4€. Το κόστος αγοράς του εξοπλισμού
είναι 75€. Πόσες φορές θα πρέπει να επισκεφθεί το ίδιο άτομο το χιονοδρομικό
κέντρο, ώστε να είναι συμφέρουσα η αγορά του εξοπλισμού;»

Επισκέψεις: 9

Σχετικά με despkavoura

Μόνιμη εκπαιδευτικός- μαθηματικός στην Δ.Δ.Ε.Χίου
Δημοσιεύθηκε στην Κεφάλαιο 2ο-Εξισώσεις-Ανισώσεις. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.