Β 1.11 Κύκλος και στοιχεία κύκλου

Διαβάστε το αντίστοιχο μάθημα από το ψηφιακό βιβλίο.

Σύρε την κάθε λέξη ή την κάθε εικόνα και ταίριαξε τις, μέχρι να ενωθούν.

Επισκέψεις: 13

Σχετικά με despkavoura

Μόνιμη εκπαιδευτικός- μαθηματικός στην Δ.Δ.Ε.Χίου
Δημοσιεύθηκε στην Κεφάλαιο 1ο-Βασικές γεωμετρικές έννοιες. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.