Α.3.1. Δεκαδικά κλάσματα – Δεκαδικοί αριθμοί – Διάταξη δεκαδικών αριθμών -Α.3.2. Πράξεις με δεκαδικούς αριθμούς

Σε αυτή την ενότητα θα θυμηθούμε την έννοια του δεκαδικού κλάσματος και του δεκαδικού αριθμού και θα κάνουμε μετατροπές από δεκαδικό κλάσμα σε δεκαδικό αριθμό και αντίστροφα.Θα δούμε επίσης πράξεις με δεκαδικούς αριθμούς, ιδιαίτερα πολ/σμο και διαίρεση με 10, 100, 1000, κτλ και με 0,1 , 0,01 κτλ .

Θυμηθείτε τη θεωρία από το  αντίστοιχο μάθημα του ψηφιακού βιβλίου

Α.3.1. Δεκαδικά κλάσματα – Δεκαδικοί αριθμοί


Α.3.2. Πράξεις με δεκαδικούς αριθμούς

Γράψε ως δεκαδικό αριθμό, καθένα από τα δεκαδικά κλάσματα.

Γράψε ως δεκαδικό κλάσμα, καθένα από τους δεκαδικούς αριθμούς.

Υπολογίστε το αποτέλεσμα στην κάθε πράξη.Πατήστε “Έλεγχο” για να επιβεβαιώσετε τις απαντήσεις σας.

Επισκέψεις: 224

Σχετικά με despkavoura

Μόνιμη εκπαιδευτικός- μαθηματικός στην Δ.Δ.Ε.Χίου
Δημοσιεύθηκε στην Κεφάλαιο 3ο- Δεκαδικοί αριθμοί. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.