1.8 Ε.Κ.Π. και Μ.Κ.Δ. ακεραίων αλγεβρικών παραστάσεων

Διαβάστε το αντίστοιχο μάθημα από το ψηφιακό βιβλίο

Θυμηθείτε τον τρόπο που βρίσκουμε το Ε.Κ.Π δύο ή περισσότερων παραστάσεων.

Δημιουργός: Κάβουρα Δέσποινα- μαθηματικός

Επέλεξε fullscreen για να φανούν ολόκληρες οι απαντήσεις

Υπολόγισε το Ε.Κ.Π των παραστάσεων. Άσκηση αντιστοίχισης

Θυμηθείτε τον τρόπο που βρίσκουμε το Μ.Κ.Δ δύο ή περισσότερων παραστάσεων.

Δημιουργός: Κάβουρα Δέσποινα- μαθηματικός

Επισκέψεις: 14

Σχετικά με despkavoura

Μόνιμη εκπαιδευτικός- μαθηματικός στην Δ.Δ.Ε.Χίου
Δημοσιεύθηκε στην Κεφάλαιο 1ο-Αλγεβρικές παραστάσεις. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.