Α1.3 Πολυώνυμα – Πρόσθεση και Αφαίρεση πολυωνύμων

Θυμηθείτε την έννοια του πολυωνύμου, την  πρόσθεση και την αφαίρεση των πολυωνύμων από το αντίστοιχο μάθημα στο ψηφιακό βιβλίο.

Πατήστε στο σταυρόλεξο με έννοιες σχετικές με τα πολυώνυμα και συμπληρώστε το ψηφιακά.

Πατήστε πάνω στην εικόνα
για να εκτυπώσετε το σταυρόλεξο.

Μάθετε την έννοια του πολυωνύμου με το παρακάτω ψηφιακό αρχείο, από το φωτόδεντρο.

Εξασκηθείτε στην πρόσθεση και την αφαίρεση πολυωνύμων με το παρακάτω ψηφιακό αρχείο, από το φωτόδεντρο.

Βρείτε το βαθμό του αθροίσματος πολυωνύμων, με τη βοήθεια του παρακάτω ψηφιακού αρχείου , από το φωτόδεντρο.

Επισκέψεις: 42

Σχετικά με despkavoura

Μόνιμη εκπαιδευτικός- μαθηματικός στην Δ.Δ.Ε.Χίου
Δημοσιεύθηκε στην Κεφάλαιο 1ο-Αλγεβρικές παραστάσεις. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.